Studies en Ervaring

Studie

Licentiaat Klinische Psychologie (5-jarige opleiding, Universiteit Gent)
Theoretische en praktijkgerichte studie van de mens als psychologisch, sociaal en biologisch wezen.
Klinische psychologie is de toepassing van psychologische inzichten in een klinische context.
De verschillende vormen van klinische psychologie worden ingezet ter verlichting van psychische klachten (zoals spanningen en depressies) en in het algemeen ter bevordering van de geestelijke gezondheid.

Postgraduaat Ontwikkelingspsychologie (2-jarige opleiding, Universiteit Gent)
Ontwikkelingspsychologie bestudeert de psychologische veranderingen en de ontwikkeling van
de persoonlijkheid gedurende het hele leven. Dus vanaf de geboorte over de baby-, peuter- en
kleuterjaren, langs de school- en adolescentieperiode tot aan de volwassenheid en ouderdom.

Interuniversitair Postgraduaat Gezondheidspsychologie
(2-jarige opleiding, Universiteiten Brussel, Gent, Leuven)
Gezondheidspsychologie buigt zich over de rol van het gedrag bij het in stand houden,
bevorderen en herwinnen van gezondheid.

Postgraduaat Interactionele Psychologie (3-jarige opleiding, Universiteit Gent)
Interactionele Psychologie richt zich op relationele en cognitief-gedragmatige interventies.

Bijkomende opleiding

Systeemtherapie (3-jarige opleiding Communicatiecentrum, Lovenjoel bij Leuven)
De systeemtherapie richt haar aandacht voornamelijk op wat er tussen mensen gebeurt
(gedrag, communicatie, gedachten, gevoelens, opvattingen en betekenissen).
Ongewenste omgangsvormen worden opgespoord en veranderd.

Ervaring

12 jaar (1984-1996) in een Dienst Geestelijke Gezondheidszorg als Psycholoog te Antwerpen
2 jaar (1997-1999) in een Psychiatrisch Centrum als Sectorcoördinator te Gent
8 jaar (2006-2014) in een Counseling- en Adviesbedrijf als Klinisch Directeur te Brussel
Meer dan 20 jaar in een Privépraktijk als Psycholoog - Psychotherapeut te GentProfessionele verenigingen

BFP VVKP VVKP BVGRS

Erkenning

Lid van de BFP, de Belgische Federatie van Psychologen

Lid van de VVKP, de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Ingeschreven door de Psychologencommissie op de lijst van de erkende psychologen met het erkenningsnummer 551.103.630